Vinca Upright แพงพวย ต้นตั้ง

                         Tattoo แทททู  แพงพวยที่มีสีแปลก โดยใจกลางดอกจะมีสีน้ำเงินดำเหมือนสีหมึกตัดกับสีของกลีบดอก ทรงพุ่มกะทัดรัด ดอกดก ออกดอกต่อเนื่อง ทนร้อน ชอบแดดจัด

** มีคละสีจำหน่าย VIN350 มิกซ์

VIN351 Black Cherry

VIN352 Papaya

VIN353 Raspberry

VIN354 Tangerine

VIN355 Blueberry

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย