Zinnia บานชื่น

                      Preciosa พรีซีโอซ่า  บานชื่นซีรี่ย์ใหม่ ถูกปรับปรุงให้แข็งแรง แตกกิ่งก้านดี ดอกซ้อนแม้จะปลูกในสภาพวันสั้น ออกดอกสม่ำเสมอ พร้อมเพรียงกัน สีสด ทรงพุ่มกะทัดรัด ไม่เก้งก้าง เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถางและประดับแปลง

ZIN110 Mix

ZIN112 White

ZIN113 Pink

ZIN114 Rose

ZIN115 Yellow

ZIN116 Orange

ZIN117 Scarlet

ZIN118 Red

ZIN111 Light Yellow

ขนาดดอก7-9 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก18-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-55 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมูล 

                       Dreamland ดรีมแลนด์  บานชื่นสายพันธุ์ยอดนิยมที่อยู่มานาน ต้นตั้ง ดอกซ้อนขนาดใหญ่ ออกดอกเร็ว ดอกจะซ้อนมากขึ้นถ้าได้รับแสงมากกว่า 12 ชั่วโมง และดอกจะสีสดมากขึ้นถ้าได้รับอากาศเย็น สีไอวอรี่จะมีความซ้อนน้อยที่สุด

ZIN101 Coral

ZIN102 Ivory

ZIN103 Pink

ZIN104 Red

ZIN105 Rose

ZIN106 Scarlet

ZIN107 Yellow

ขนาดดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-05 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 
                      Magellan มาเจนแลน  บานชื่นดอกซ้อนขนาดใหญ่ ออกดอกสม่ำเสมอ พร้อมเพรียงกันทั้งซีรี่ย์ สีสด ไม่ซีดจาง เมื่อปลูกกลางแดดจัด ต้นตั้ง ใบเขียวเข้ม เหมาะสำหรับปลูกลงกระถางหรือปลูกประดับแปลง  

ZIN200 Mix

ZIN201 Cherry

ZIN202 Coral

ZIN203 Ivory

ZIN204 Orange

ZIN205 Pink

ZIN205 Salmon

ZIN207 Scarlet

ZIN208 Yellow

ขนาดดอก9-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 
                       Zahara ซาฮาร่า  บานชื่นดอกชั้นเดียว ที่ปลูกได้ดีในเขตอากาศร้อนชื้นเหมือนโปรฟิวชั่น แต่ซาฮาร่าจะมีดอกและทรงพุ่มใหญ่กว่า แต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่ม บานชื่นต้นเล็กที่ปลูกได้ทั้งในกระถาง และประดับแปลง

ZIN350 Mix

ZIN351 Cherry

ZIN353 Fire

ZIN355 Scarlet Rose

ZIN356 Yellow

ZIN357 White

ZIN358 Red

ZIN359 Sunburst

ZIN360 Raspberry

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                      Double Zahara ดับเบิ้ล ซาฮาร่า  บานชื่นดอกซ้อนที่ปรับปรุงพันธุ์มาให้ดอกซ้อนมากกว่าทุกพันธุ์ และยังมีคุณลักษณะทนโรค ทนร้อนได้ดี เป็นงานปรับปรุงพันธุ์ที่ได้ทั้งความสวยงามลความแข็งแรงพร้อมกัน

ZIN302 Fire

ZIN304 Salmon Rose

ZIN305 Yellow

ZIN306 Respberry Ripple

ZIN307 White

ZIN308 Salmon

ZIN311 Bright orange

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
 
ทรงพุ่มกว้าง15-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                       Profusion โปรฟิวชั่น  บานชื่นดอกชั้นเดียว ทรงพุ่มกะทัดรัด แผ่กิ่งก้านดี ใบสีสด ออกดอกเร็วพร้อมกัน ทั่วทั้งต้น สีสดเข้ม และออกดอกต่อเนื่องสม่ำเสมอ เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อโรคราน้ำค้างได้ดี เมื่อดอกแก่ จะร่วงหลุดจากต้นเอง ทนร้อนได้ดี

ZIN401 Apricot

ZIN402 Cherry

ZIN405 Fire

ZIN406 Orange

ZIN407 White

ZIN408 Yellow

ZIN404 Deep Apricot

ZIN409 Lemon

ZIN410 Red

ZIN411 Cherry Bicolor

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                       Double Profusion ดับเบิ้ล โปรฟิวชั่น  ดอกดกซ้อนแน่น สีเข้ม อยู่ได้นานเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศร้อน สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง หรือ ไม้ประดับแปลงได้ดี มีความสม่ำเสมอของทรงพุ่ม และระยะการออกดอกทั้งในสีเดียวกันและต่างสีกัน

ZIN412 Mix

ZIN414 Deep Salmon

ZIN415 Golden

ZIN416 Yellow

ZIN417 Hot Cherry

ZIN418 White

ZIN419 Fire

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

                       Star สตาร์  บานชื่นดอกชั้นเดียว รูปทรงคล้ายดาว ดอกขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเหนือทรงพุ่ม ทนต่อความร้อน ความชื้น และความแห้งแล้งได้ดีที่สุด ในบรรดาบานชื่นทั้งหมด เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง

                          State Fair สเตท แฟร์  บานชื่นประดับแปลงเด่นสะดุดตาด้วยขนาดใหญ่ของดอก สีสดและหลากหลาย ก้านหนา แข็งแรงไม่ล้มง่าย ดอกชูเหนือทรงพุ่ม ทนร้อนได้ดี ชอบแดดจัด ปลูกเป็นทุ่งดอกไม้ได้สวย

ZIN501 Gold

ZIN502 Orange

ZIN503 White

ZIN700 State Fair Mix

 

Star สตาร์

State Fair สเตท แฟร์

ขนาดดอก3-4 ซม.10-12 ซม.
ความสูงต้น25-30 ซม.90-100 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน15-200 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-60 วัน70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดูทุกฤดู
   
   สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย