Angelonia แองเจโลเนีย

                            Serena เซเรน่า  เป็นพันธุ์ทนร้อน ทนฝน ปลูกและดูแลง่าย ทรงพุ่มสวยแข็งแรง ช่อดอกยาว ออกดอกต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะ ทั้งการปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่น

ANG100 Mix

ANG101 Blue

ANG102 Lavender

ANG103 Purple

ANG104 White

ANG110 Waterfall Mix

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม. 
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ 
จำนวนวันที่งอก 4-5 วัน 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด 
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดแพลเล็ต 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                           Serenita เซเรนิต้า  เป็นแองเจโลเนียสายพันธุ์แคระ เซเรนิต้า มีขนาดเล็กกว่า เซเรน่า มีหลากหลายสีสัน  มีความทนทานปลูกและดูแลง่าย ทรงพุ่มสวยแข็งแรง ดอกดก ออกดอกต่อเนื่องในสภาพการเจริญเติบโตที่ร้อนและชื้นได้ดี สามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะ ทั้งการปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่น

ANG200 Mix

ANG201 Lavender Pink

ANG202 Pink

ANG203 Purple

ANG204 Raspberry

ANG205 White

ANG206 Sky Blue

ความยาวช่อดอก12-15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น28-30 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง18-20 ซม.
 
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ 
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด 
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย