Antirrhinum Cut Flower ลิ้นมังกร ตัดดอก

                         Potomac โปโตแมค ลิ้นมังกรที่ปรับปรุงให้ออกดอกเร็วขึ้น แข็งแรงขึ้น ช่อดอกแน่นและยาวขึ้น มีความสม่ำเสมอทั้งในแง่การออกดอกและการเจริญเติบโต ให้กลิ่นหอม ก้านดอกหนาแข็งแรง นิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก หากจะปลูกเป็นไม้ประดับแปลงควรมีการค้ำยันเพื่อพยุงทรงต้น

ANT304 Crimson

ANT307 Orange

ANT308 Pink

ANT310 Red

ANT311 Royal

ANT312 Yellow

ANT314 Rose

ANT316 White

ANT301 Ivory White

ANT302 Applebloss

ANT303 Cherry Rose

ANT305 Lavender

ANT306 Dark Orang

ความยาวช่อดอก
20-25 ซม.
ความสูงต้น 
100-12 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง
20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ
จำนวนวันที่งอก
4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ
ตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย