Digitalis ดิจิทาลลิส

                          Camelot คาเมลอท  ดิจิทาลลิสลูกผสม F1 พันธุ์แรก ความงอกสูง เจริญเติบโตสม่ำเสมอ และออกดอกพร้อมเพรียงกัน ช่อดอกยาวแน่นสมบูรณ์ ก้านดอกใหญ่แข็งแรง  เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ตัดดอก ปลูกประดับแปลง อีกทั้งยังสามารถปลูกร่วมกับพันธุ์อื่นๆในกระถางขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

DIG101 Cream

DIG102 Lavender

DIG103 Rose

DIG104 White

ความยาวช่อดอก25-30 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย130-140 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                       Panther แพนเทอร์  เป็นพันธุ์ที่ทนร้อนมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ในตลาดตอนนี้  ดอกบานได้นานไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำในการแทงช่อ ดอกแข็งแรง ทนต่อโรครากเน่าโคนเน่า จำนวนช่อดอกต่อต้นเยอะ ดอกบานอย่างต่อเนื่อง สีสด สามารถปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่หรือปลูกลงแปลงได้ดี

DIG150 Pink

DIG150 Pink 2

DIG150 Pink 3

DIG150 Pink 4

ความยาวช่อดอก25-30 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง35-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย