Celosia Plumosa Fresh Look Mix

CEL700 Mix

Celosia Plumosa Fresh Look Gold

CEL701 Gold

Celosia Plumosa Fresh Look Orange

CEL702 Orange

Celosia Plumosa Fresh Look Red

CEL703 Red

Celosia Plumosa Fresh Look Yellow

CEL704 Yellow