Eucalyptus  ยูคาลิปตัส

                          Gunnii Silverdrop กันนี่ ซิวเวอร์ดรอป  ยูคาลิปตัส สายพันธุ์หนึ่งโดยมีลักษณะของใบกลม มีขนาดเล็ก อยู่กันเป็นคู่ตรงข้ามกันและมีกิ่งย่อย ทำให้ดูเป็นพุ่ม ก้านไม่แข็ง นิยมปลูกเป็นไม้ตัดใบ สามารถปลูกในกระถางได้

EUC001 Silverdrop GunnII

ความสูงต้น 60-90 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับไม้ตัดใบ, ไม้กระถาง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย