Gerbera เยอบีร่า

                         Majorette มาเจอร์เร็ต  เยอร์บีร่าพันธุ์กระถาง ดอกมีขนาดใหญ่ ออกดอกเร็ว ดอกบานทนและต่อเนื่องโดยให้ดอก 4-5 ดอกพร้อมกัน สีสันสดใสก้านดอกยาว สามารถตัดดอกปักแจกันได้

GER501 Gold & Orange

GER503 Orange Dark Eye

GER504 Pink Halo

GER505 Red Dark Eye

GER506 Sunset Orange

GER507 Yellow Dark Eye

GER502 White

ขนาดดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-28 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก95-115 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว, ฤดูฝน(ปลูกในโรงเรือน) 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day