Impatiens เทียนฝรั่ง

                         Super Elfin ซุปเปอร์เอลฟิน  เทียนฝรั่งพันธุ์ยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลก มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้พันธุ์ที่ออกดอกเร็ว มีสีใหม่ออกมาเรื่อยๆมีการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้น แตกกิ่งก้านดี ทรงพุ่มและการออกดอกพร้อมเพรียงกันและต่อเนื่องกันทั่วทั้งต้น ทำให้สามารถปลูกคละสีได้หลากหลายแบบ

IMP100 Mix

IMP105 Coral

IMP106 Lilac

IMP107 Lipstick

IMP108 Melon

IMP109 Pink

IMP102 Blue Pearl

IMP103 Bright Orange

IMP104 Cherry Splash

IMP112 Red Starburst

IMP116 Salmon Splash

IMP119 Violet Starburst

IMP110 Punch

IMP111 Red

IMP113 Rose

IMP114 Ruby

IMP115 Salmon

IMP117 Scarlet

IMP101 Apricot

IMP118 Violet

IMP120 White Pearl

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูฝน (ปลูกในโรงเรือน), ฤดูหนาว 
                          Impreza อิมแพรซ่า  เทียนฝรั่งต้นเตี้ย ปรับปรุงมาให้มีปล้องสั้น แต่แตกกิ่งก้านในแนวนอน ลดปัญหาต้นยืดในสภาพแดดน้อย อากาศร้อน หรือต้นหักล้ม ขนส่งได้ดี ดอกดก เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง หรือปลูกประดับแปลง

IMP200 Mix

IMP203 Pink

IMP204 Red

IMP205 Rose

IMP206 Salmon

IMP207 Violet

IMP208 White

IMP209 Punch

IMP202 Cherry Splash

IMP201 Blue Pearl

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไรร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูฝน (ปลูกในโรงเรือน), ฤดูหนาว 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day