Impatiens เทียนฝรั่ง

                         Super Elfin ซุปเปอร์เอลฟิน  เทียนฝรั่งพันธุ์ยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลก มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้พันธุ์ที่ออกดอกเร็ว มีสีใหม่ออกมาเรื่อยๆมีการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้น แตกกิ่งก้านดี ทรงพุ่มและการออกดอกพร้อมเพรียงกันและต่อเนื่องกันทั่วทั้งต้น ทำให้สามารถปลูกคละสีได้หลากหลายแบบ

IMP100 Mix

IMP105 Coral

IMP106 Lilac

IMP107 Lipstick

IMP108 Melon

IMP109 Pink

IMP102 Blue Pearl

IMP103 Bright Orange

IMP104 Cherry Splash

IMP112 Red Starburst

IMP116 Salmon Splash

IMP119 Violet Starburst

IMP110 Punch

IMP111 Red

IMP113 Rose

IMP114 Ruby

IMP115 Salmon

IMP117 Scarlet

IMP101 Apricot

IMP118 Violet

IMP120 White Pearl

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูฝน (ปลูกในโรงเรือน), ฤดูหนาว 
                          Impreza อิมแพรซ่า  เทียนฝรั่งต้นเตี้ย ปรับปรุงมาให้มีปล้องสั้น แต่แตกกิ่งก้านในแนวนอน ลดปัญหาต้นยืดในสภาพแดดน้อย อากาศร้อน หรือต้นหักล้ม ขนส่งได้ดี ดอกดก เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง หรือปลูกประดับแปลง

IMP200 Mix

IMP203 Pink

IMP204 Red

IMP205 Rose

IMP206 Salmon

IMP207 Violet

IMP208 White

IMP209 Punch

IMP202 Cherry Splash

IMP201 Blue Pearl

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไรร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูฝน (ปลูกในโรงเรือน), ฤดูหนาว 
                          Beacon บีคอน  เทียนฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่สามารถต้านทานโรคราน้ำค้างในเทียนฝรั่ง(IDM-Impatiens Downy Mildew) บีคอนเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย มีความสม่ำเสมอในการออกดอก ทรงพุ่มแข็งแรง แตกกิ่งก้านดี ชอบแสงร่มร่ำไรหรือแสงแดดครึ่งเช้า

IMP400 Mix

IMP451 Rose

IMP452 Bright Red

IMP453 White

IMP454 Coral

IMp455 Salmon

IMP456 Violet Shade

IMP457 Orange

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดโค้ท
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว และฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน
                          Double Athena ดอกซ้อน อาเธน่า  เทียนฝรั่งดอกซ้อนที่มาจากเมล็ด ปลูกได้ดีในสภาพอากาศเย็น มีความสม่ำเสมอในการออกดอก ทรงพุ่มแตกได้ดี กะทัดรัดไม่เก้งก้าง

IMP400 MIX

IMP401 Bright Purple

IMP402 Orange Flash

IMP403 Red

IMP404 Coral

IMP405 Orange

IMP406 Appleblossom

ขนาดดอก2.5-3.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว และฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน
                         Double F1 Tiana ดอกซ้อน เทียน่า  ดอกเล็กๆที่ซ้อนกันคล้ายกับกุหลาบหนู ทำให้ดอกมีความสวยน่ารัก ดอกดก ต้นโตไว ทนแดดได้ดีกว่าซุปเปอร์เอลฟินและบีค่อน อากาศเย็นจะช่วยให้ดอกโรยช้าลง ตัดแต่งต้นเพื่อให้แตกกิ่งก้านใหม่ เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง แนะนำเป็นกระถางขนาด 8 นิ้ว

IMP 901 Stardust Pink

IMP902 Stardust Purple

IMP903 Sunrise red

IMp905 Sunrise Purple

IMP906Sparkler Cherry

IMP907 Sunrise Lavender Orchid

IMP908 Deep Orange

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบร่มรำไร
เหมาะสำหรับกระถาง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว และฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย