Marigold African ดาวเรือง แอฟริกัน

                          Tiny Sun ไทนี่ ซัน  ดาวดวงใหม่ของไม้กระถาง ปรับปรุงสายพันธุ์ในประเทศไทย จึงมีความแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศ ดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ดอกมีขนาดใหญ่แม้จะต้นเล็ก กลีบดอกแข็ง สีสันสดใส วันสั้นวันยาวไม่มีผลต่อการออกดอก ซี่รีย์ “ไทนี่ ซัน” ทั้ง 3 สี จะออกดอกใกล้เคียงกัน ปลูกคละสีได้สวย

MAR407 Marigold Tiny Sun Yellow

MAR408 Marigold Tiny Sun Gold

MAR409 Marigold Tiny SunOrange


วันสั้น

วันยาว

  สั่งซื้อสินค้า
ขนาดดอก8-10 ซม.8-10 ซม.
ความสูงต้น45-50 ซม.50-55 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง35-40 ซม.40-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดูทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย