Myosotis เมียวโซทิส

                          Mon Amie มง นามี  ชื่อที่คุ้นหุคือ Forget me not พันธุ์ที่จำหน่ายจะเป็นพันธุ์ที่ออกดอกได้โดยไม่ต้องการอากาศหนาวจัด และสามารถออกดอกในครั้งแรกที่ปลูกช่วงแรกที่ปลูกต้องการอากาศเย็น หากอากาศร้อนการพรางแสงจะช่วยให้ทรงพุ่มตั้งต้นได้

MYO001 Blue

MYO002 Pink

ขนาดดอก0.5-1.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะยังไม่มีข้อมูล
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรยังไม่มีข้อมูล
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายยังไม่มีข้อมูล
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมูล 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day