Myosotis เมียวโซทิส

                          Mon Amie มง นามี  ชื่อที่คุ้นหูคือ Forget me not พันธุ์ที่จำหน่ายจะเป็นพันธุ์ที่ออกดอกได้โดยไม่ต้องการอากาศหนาวจัด และสามารถออกดอกในครั้งแรกที่ปลูกช่วงแรกที่ปลูกต้องการอากาศเย็น หากอากาศร้อนการพรางแสงจะช่วยให้ทรงพุ่มตั้งต้นได้

MYO001 Blue

MYO002 Pink

ขนาดดอก0.5-1.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม. 
กลบเมล็ดตอนเพาะยังไม่มีข้อมูล 
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมูล 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-90 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรยังไม่มีข้อมูล
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายยังไม่มีข้อมูล
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมูล 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย