Petunia Multiflora Compact พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดกลาง ทรงต้นกะทัดรัด

                          Mambo แมมโบ้ พิทูเนียพันธุ์ดอกขนาดกลาง ที่มีทรงพุ่มกลม กะทัดรัด ก้านดอกสั้น ต้นตั้ง ออกดอกเร็ว สะดวกต่อการขนส่ง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง

PET501 Mix

PET502 White

PET503 Blue

PET504 Violet

PET505 Rose

PET506 Red

PET507 Pink

PET509 Peach

PET510 Salmon

PET514 Purple

PET518 Mid Blue

PET519 Red Vein

PET508 Sweet Pink

PET511 Pink Morn

PET512 Ped Morn

PET513 Rose Vein

PET515 Deep Purple

PET516 Burgundy

PET517 Orchid Vein

PET520 Rose Morn

PET521 Sky Blue

PET522 Plum

PET523 Blue Vein

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ, เมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย