ชุดดาวเรืองมหาโชค (Marigold Set)

คุณสมบัติสินค้า:

เมล็ดดอกดาวเรืองถึง 6 ชนิด อาทิ

Share

ในชุดนี้จะประกอบด้วย เมล็ดดอกดาวเรืองถึง 6 ชนิด อาทิ

 1. ดาวเรือง มหาโชค พรีเมี่ยม ดีพโกลด์  
 2. ดาวเรือง มหาโชค สีทองเข้ม 
 3. ดาวเรือง มหาโชค สีเหลือง 
 4. ดาวเรือง มหาโชคสีส้ม 
 5. ดาวเรือง มั่งมี สีทอง 
 6. ดาวเรือง เหลืองสุโขทัย