ลูแคนธีมั่ม ไวท์ ไลออน 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

White Lion ไวท์ ไลออน ดอกเดซี่สีขาวขนาดใหญ่ ที่พัฒนาสายพันธุ์ให้ออกดอกเร็ว ดอกบานพร้อมเพรียงกัน ก้านดอกแข็ง ดอกโดดเด่นด้วยกลีบสีขาวตัดกับใจกลางสีเหลือง อายุของต้นนาน สามารถให้ออกดอกได้อย่างต่อเนื่อง

Share

ขนาดดอก
6-7 ซม.

ความสูงต้น
20-25 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.

จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
30-35 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
115-120 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง

ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน)