ดาวเรืองฝรั่งเศสลูกผสม เอ็นดูแรนส์ 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

ดาวเรืองฝรั่งเศสลูกผสม เอ็นดูแรนส์ ดาวเรืองฝรั่งเศสลูกผสม พันธุ์เดียวที่มีในตลาดตอนนี้ ดอกใหญ่กว่าดาวเรืองฝรั่งเศสทั่วไป ดอกบานเหนือทรงพุ่ม ต้นแข็งแรง สูงสม่ำเสมอ ออกดอกแล้วสามารถอยู่ได้นาน ดอกบานต่อเนื่อง

Color สี

Yellow Orange Sunset Gold

Share

ขนาดดอก
6-7 ซม.


ความสูงต้น
30-35 ซม

ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบเมล็ด

จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
15-20 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
65-70 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ
 
เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง

ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู