เฮลิคริซัม ซิลเวอร์ มิสท์ 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

ไม้ใบสีขาวเงิน ใบมีขนาดเล็ก ทรงพุ่มเป็นแบบกึ่งเลื้อย ชอบแดดจัดจะทำให้ใบเป็นสีขาวเงินกว่าไว้ในที่ร่ม การเด็ดยอดจะช่วยให้แตกทรงพุ่มได้ดี ชอบอากาศเย็น หากปลูกในสภาพอากาศร้อนควรพรางแสงช่วย

Share

ความสูงต้น                                                    15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง                                                  30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ                                       ไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก                                             5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก                                   35-40 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน                             80-100 วัน
ชอบแสงแดด  /ร่มรำไร                                 ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย                                เมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับ                                                กระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูก                                                  ทุกฤดู