มะเขือเทศเชอรี่ มณีจันทร์ ซ.0.2 g.

คุณสมบัติสินค้า:

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม มณีจันทร์ 0.2 กรัม (โดยประมาณ 80 เมล็ด)/ซอง ตรากบดำกบแดง

Share