Sedum ซีดัม

                             Silver Frost ซิลเวอร์ ฟรอส, Sea Star ซี สตาร์, Solarity โซลาริตี้, Surrender Red เซอร์เรนเดอร์ เรด พืชอวบน้ำ เลี้ยงง่าย ไม่ชอบน้ำมาก แตกทรงพุ่มไว สามารถเห็นดอกได้ตั้งแต่ปีแรกที่ปลูก อายุนาน หากปลูกในช่วงอากาศร้อนจัด ควรพรางแสงเพื่อลดอุณหภูมิ

SED007 Silver Frost

SED008 Solarity

SED009 Surrender Red

SED005 Sea Star

ขนาดดอก0.5-0.6 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น2-3 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง10-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะยังไม่มีข้อมูล
จำนวนวันที่งอกยังไม่มีข้อมูล
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-45 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน (ลงกระถางขนาด 4 นิ้ว)
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรยังไม่มีข้อมูล
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายยังไม่มีข้อมูล
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกยังไม่มีข้อมูล 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day