Verbena เวอร์บีน่า

                              Obsession ออพเซสชั่น  เวอร์บีน่าที่มีทรงพุ่มกลมมน แตกกิ่งก้านดี สีสดและมีหลากหลายสีมาก ออกดอกเร็วพร้อมกันทั่วทั้งต้น  ชอบอากาศเย็น ทนต่อโรค ราน้ำค้าง

VER100 Mix

VER101 Apricot

VER108 Lilac

VER109 Pink

VER111 Red

VER113 Scarlet

VER102 Blue with Eye

VER104 Coral with Eye

VER105 Crimson with Eye

VER107 Light Blue with Eye

VER103 Burgundy with Eye

VER112 Red with Eye

VER114 White

VER131 Wtister Purple

VER132 Twister Red

ขนาดช่อดอก5-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น12-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                              Obsession Cascade ออพเซสชั่น แคสเคด  เป็นเวอร์บีน่าจากเมล็ดพันธุ์แรก เหมาะสำหรับปลูกในกระถางขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านดีโดยไม่จำเป็นต้องเด็ดยอด ทนต่อโรคราน้ำค้าง

VER124 Scarlet

VER126 White

VER121 Pink Shades

VER122 Pruple Shades with Eye

VER123 Red with Eye

VER125 Violet Twister

VER127 Burgundy with Eye

ขนาดช่อดอก5-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง70-80 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                               Tuscany ทัสคานี ทรงพุ่มตั้งตรง ออกดอกเป็นพุ่มเหนือทรงต้น ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ต้นแข็งแรง ออกดอกสม่ำเสมอพร้อมกันในทุกสี

VER302 Burgundy with Eye

VER303 Lavender Picotee

VER304 Orchid Frost

VER305 Pastel Mix

VER307 Pink Picotee

VER309 Rose with Eye

VER301 Blue

VER306 Peach

Ver309 Scarlet

VER311 White

VER312 Scarlet with Eye

VER321 Twister Purple Shades

ขนาดช่อดอก5-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น12-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

                          Finesse ไฟเนสส์ เวอร์บีน่าต้นสูง นิยมปลูกประดับแปลงหรือปลูกเป็นทุ่ง ดอกเป็นสีม่วงอ่อน ก้านดอกยาว ทนต่อสภาพอากาศร้อนและแล้งได้ดี ปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกใหม่ จึงอยู่ในแปลงได้นาน แข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลง

                       Serenity เซเรนิตี้  เวอร์บีน่าสีโทน ชมพู - ม่วง ออกดอกเป็นช่อรอบๆ ทรงพุ่มกึ่งเลื้อย คลุมดินได้เร็ว ใบเล็กละเอียดคล้ายเฟิร์น สีเขียวสด ปลูกง่าย ทนร้อน

                         Imagination อิมเมจิเนชั่น  เวอร์บีน่าดอกขนาดเล็ก ออกรวมกันเป็นกลุ่ม ดอกสีม่วงเข้ม แตกกอเป็นพุ่มกึ่งเลื้อย ปลูกในช่วงฤดูร้อนได้ ดอกดกและให้ดอกอย่างต่อเนื่อง สามารถตัดแต่งเพื่อยืดอายุการใช้งานได้

VER401 Finesse

VER200 Serenity Mix

VER201 Serenity Pink

VER501 Imagination


Finesse ไฟเนสส์Serenity เซเรนิตี้ Imagination อิมเมจิเนชั่น
ขนาดช่อดอก2.5-4 ซม.4-5 ซม.1.2-1.5 ซม. 
ความสูงต้น90-100 ซม.20-25 ซม.20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง60-70 ซม.20-30 ซม.30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบกลบกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน5-7 วัน5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน25-30 วัน25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน75-85 วัน75-85 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, กระถางแขวน
ฤดูกาลปลูกทุกฤดูทุกฤดูทุกฤดู

  สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day